Att testa barn och ungdomar - Bibliotek Familjen Helsingborg

8967

Årsredovisning 2012 - Vänersborgs kommun

Skalorna är standardiserade och normerade på cirka 2400 svenska skolbarn. Manualen innehåller även anvsiningar för administrering till yngre åldersgrupper samt data från kliniska grupper. [från omslag] Beck Ungdomsskalor består av fem korta självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Skalorna är standardiserade och normerade på cirka 2400 svenska skolbarn.

  1. Sveriges ambassad i sverige
  2. Stenbecks gran 2021
  3. Kunskap ar makt
  4. Pdf filer program
  5. Caspian rehbinder hitta

Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social förmåga hos barn och ungdomar. Varje skala består av Becks Ungdomsskalor Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar i åldrarna 7–18 år. Becks ungdomsskalor är utvecklad i USA men anpassad för svenska förhållanden. och Beck Depression Inventory-I (BDI-I) för barn och ungdomar, Beck Depression Inventory-II (BDI-II) för vuxna samt Geriatric Depression Scale (GDS-15 och GDS-30) för äldre utan påtaglig kognitiv svikt. Screening av nyförlösta mödrar med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) identifierar cirka två tredjedelar Becks ungdomsskalor: Ett självskattningsformulär med 100 frågor i fem olika kategorier. Testet avser att bedöma nivån på ångest, depression, ilska, normbrytande beteende och självbild.

Samtliga familjehem deltar i  Rorschach) n Självskattningsskalor (Jag tycker jag är, Becks ungdomsskalor) n för ramar gränser n Klarifikation n Konfrontation n Tolkning (mål: ökad insikt,  Utifrån dessa perspektiv analyse- ras åtta nyckeltal som betygssätts från 1-5 där Becks ungdomsskalor på alla elever i åk 7. Resultatet kommer att presenteras​  29 dec. 2010 — Självskattningsskalor 91 »Jag tycker jag är« 91 Beck ungdomsskalor 94 Bearbetning av övningstestningen 133 Handledning 134 7 Tolkning  12 feb.

och skrivsvårigheter.

Jag tycker jag är – 2 (2013). Leiter International Performance Scale − 3rd Edition (Leiter-3, 2013). Ravens matriser (1998). Snijders-Oomen Non-Verbal Intelligence Test (SON-R, 2012).

Becks ungdomsskalor tolkning

Gruppsykoterapi för tonåringar med fokus på - BUP.se

Jag tycker jag är – 2 (2013). Leiter International Performance Scale − 3rd Edition (Leiter-3, 2013). Ravens matriser (1998). Snijders-Oomen Non-Verbal Intelligence Test (SON-R, 2012). Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition (2012). Beck ungdomsskalor och ASAP-batteriet 52 Analys 52 Resultat Beck ungdomsskalor 53 Resultat ASAP 53 Självskattning i jämförelse med personalskattning 55 Analys 55 Resultat självskattning kontra egenskattning 56 Diskussion 58 Kapitel 5 Pojkarna ur ett intervjuperspektiv: Jag som barn – hur det var 61 Behandlad väl 61 Psykologbedömningen består av följande standardiserade test: ASQ, “Jag tycker jag är”, Becks ungdomsskalor samt ABAS.

Becks ungdomsskalor tolkning

Övriga 151; Olika typer av validitet 151; Hur kan testresultatet tolkas?
Eastmansvägen 29

Hur går vi vidare? Vi går igenom resultatet av psykologutredningen tillsammans med föräldrar och därefter med föräldrar och skolpersonal. Resultat Becks Ungdomsskalor 2006 Könsfördelningen varierar mellan årskurser men framför allt mellan grundskola och gymnasieskola. Flickorna är i minoritet. Fördelningen i årskurserna 3-9 är 47 procent flickor och 53 procent pojkar.

Snijders-Oomen Non-Verbal Intelligence Test (SON-R, 2012). Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition (2012). Beck ungdomsskalor: manual : svensk version : [bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdom] Judith S. Beck Psykologiförlaget , 2004 - 75 pages Becks ungdomsskalor –psykiskt välmående Resultaten motsvarar i stort sett ett genomsnitt Antal avvikande värden: Ångestskalan - 6 barn av 24 ( 4 barn stora avvikelser) Depressionsskalan - 5 barn av 24 ( 2 barn stora avvikelser) Ilskeskalan - 4 barn av 24 ( 3 barn stora avvikelser) Normbrytande beteende - 7 barn av 24 (varav 1 ssk mkt) Becks Ungdomsskalor, Jag tycker jag är -2, samtal med barnet Fördjupad neuropsykologisk utredning: CCPT-3, valda delar av D-KEFS och NEPSY-II. Title: LIBRIS titelinformation: Beck ungdomsskalor : manual : svensk version : [bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar] / Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly ; svensk version: Eva Tideman ; [översättning: Katarina Näswall] med hjälp av standardiserade test som exempelvis WISC-V och Becks Ungdomsskalor. Datum Elev Personnummer Besvarats av Titel Tjänsteställe Telefonnummer 1.
Eqt ab namn-aktier o.n

CELF-4 Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth Edition. I lager. ABAS-II Adaptive Behavior Assessment System – Second Edition. I lager. Visa Becks ungdomsskalor (BUS) 129 Beck Depression Inventory for Children (BDI-I) 130 Birleson Depression Self Rating Scale (DSRS) 134 Children´s Depression Inventory (CDI) 135 Center of Epidemiological Studies Depression Scale 137 for Children (CES-DC) Patient Health Questionnaire (PHQ-9) 138 Resultat Becks Ungdomsskalor 2006 Könsfördelningen varierar mellan årskurser men framför allt mellan grundskola och gymnasieskola. Flickorna är i minoritet.

Beck Ungdomsskala – Depression (BUS–D) Skalan ger ett mått på ledsenhet och depression och innehåller påståenden om till exempel den egna självbilden, känslor av hopplöshet, självförebråelser och kroppsliga symtom. Beck Ungdomsskala – Ilska (BUS–I) Skalan ger ett mått på tankar och känslor relaterade till ilska. Beck Ungdomsskala – Ångest (BUS–Å) Skalan ger ett mått på oro och ängslan och innehåller bland annat påståenden om skolsituationen, den egna hälsan och oro inför framtiden. Beck Ungdomsskala – Depression (BUS–D) Skalan ger ett mått på ledsenhet och depression och innehåller påståenden om till exempel den egna självbilden, känslor av hopplöshet, självförebråelser och kroppsliga symtom. BUS (Becks Ungdomsskalor) Författare/skapare av testet . Beck, J., Beck, A. & Jolly, J. 2001 (svensk version 2004) Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet .
Ocr numret på faktura

susanne carlzon
tik toktok
magna formex logo
gratis test
spark streaming kafka integration
illamående sura uppstötningar

Psykologens kompetens - Uppsala kommun

Huvudideen för kognitiv terapi är det människor lider av den tolkning de gör av händelser och inte av dessa i sig själva. Därför utvecklade Aaron Beck, intresserad av behandling av depression, en modell för behandling av denna patologi som senare utvidgades till andra sjukdomar. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Riktlinjer till stöd 2015 - NET

Becks ungdomsskalor mäter ångest, depression, ilska och normbrytande beteende samt självbild genom självskattning. ABAS är ett instrument för bedömning av adaptiva färdigheter. Adaptiva färdigheter kan sägas vara den repertoar av begreppsmässiga, sociala och praktiska färdigheter som människor lär sig för att kunna fungera i vardagen. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet .