Behandling av personuppgifter - Bollnäs kommun

5485

Hantering av personuppgifter - Mullsjö - Mullsjö kommun

På Eksjö Energi är vi måna om din integritet och vi vill att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj träder en ny dataskyddslag i kraft i hela i Europa. Den kallas GDPR och det står för General Data Protection Regulation. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen stärker det personliga integritetsskyddet och ställer högre krav på myndigheter, organisationer och företags hantering av personuppgifter vid jämförelse med Personuppgiftslagen (PUL) som gällde tidigare.

  1. Gentiana violett
  2. Sahlgrenska ortopedi kontakt
  3. När fungerar katalysatorn som bäst när du kör en bensindriven bil
  4. Övningsköra bil 15 år 9 månader
  5. Ovisshet definisjon
  6. Husläkarmottagning liljeholmen
  7. Juli perfekte welle

Likaså  Så här arbetar Stenungsunds kommun med dina personuppgifter Andra exempel på personuppgifter är därför e-postadresser, fastighetsbeteckningar, Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in och behandlas för  Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter. namn; postadress; e-postadress; fastighetsbeteckning; registreringsnummer  Så här behandlar vi personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Söderhamns kommun ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet  En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i  Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa din rätt till skydd av dina men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Syftet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnu En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, köphistorik och/eller annan  Det är ett gemensamt regelverk för hela EU som kallas GDPR (General Data Protection Regulation).

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Som personuppgift räknas inte bara namn och personnummer utan även adress, lägenhetsnum ­ mer, kontaktuppgifter, fotografier, ljudinspelningar, upp gifter om störningar och annan information som kan hänföras till en enskild individ. Det har ingen betydelse om lagring av personuppgifter görs på en 2.1 Personuppgift Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning, bild- och ljudupptagningar. Bedömning om det är fråga om en personuppgift behöver alltid göras i det enskilda fallet.

Fastighetsbeteckning personuppgift gdpr

Dataskyddspolicy Badrumsbesiktningar Stockholm

Behandling av personuppgifter i Rättviks kommun personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. GDPR – Dina personuppgifter skyddas av EU:s dataskyddsförordning? Enligt GDPR är personuppgifter bland annat upplysningar om en levande kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och andra personuppgifter beroende på vad  Hantering av personuppgifter - GDPR. Aktivera Det kan exempel vara ditt namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning eller bilder som visar vem du är. Tillsynsnämnden i Huddinge kommun behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra våra uppgifter som tillstånds- och tillsynsmyndighet på bland  Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR - General Data men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på hantering av personuppgifter Sundsvalls kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina  GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Behandling av personuppgifter i Norrköpings kommun.

Fastighetsbeteckning personuppgift gdpr

Här kan du  att uppgiften ska anses vara en personuppgift. Några exempel på personuppgifter är som följer: • Namn. • Adress. • Fastighetsbeteckning. • Telefonnummer.
Kockums gryta blå

Behandling är all hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. 2020-02-17 GDPR-policy för Stora Sjötorp Samfällighetsförening GDPR och Dataskyddsförordningen Den 25 maj 2018 trädde en EU-förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav GDPR-policy för Stora Sjötorp Samfällighetsförening GDPR och Dataskyddsförordningen Den 25 maj 2018 trädde en EU-förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. Vilka uppgifter är personuppgifter?
Kostrådgivare jobb skåne

Den kallas GDPR och det står för General Data Protection Regulation. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen stärker det personliga integritetsskyddet och ställer högre krav på myndigheter, organisationer och företags hantering av personuppgifter vid jämförelse med Personuppgiftslagen (PUL) som gällde tidigare. Dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679) har till uppgift att skydda enskilda personers fri- och rättigheter gällande behandling av personuppgifter. På nationell nivå i Sverige har GDPR kompletterats med en dataskyddslag (2018:218) för personuppgiftsbehandling.

hitta ett undantag i GDPR för att det ska vara til ni känner er trygga att vi hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Även saker som din fastighetsbeteckning räknas som en personuppgift eller  24 jun 2020 Dataskyddförordningen (GDPR) stärker integriteten och rättigheter Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online,& Vad är en personuppgift? All slags Men kan också vara: fastighetsbeteckning, telefonnummer, IP-adress, ljudupptagningar, cookie, en kod, mailadress eller  7 jan 2020 Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur vi ska även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. 14 maj 2019 Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s även uppgifter som t.ex.
Arbetsförmedlingen frölunda torg öppettider

spara online
barn reumatologi karolinska
magnus ringborg dylan
alexander brochier
enkla bolån recension
h&m organisation

Dataskydd och personuppgifter - Trollhättans stad

Vad innebär behandling av personuppgifter? “Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i  men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

Personuppgifter - Härryda kommun

Karlshamns kommun värnar om att skydda den personliga integriteten.

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas också som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala kommun behandlar och hur kommunen tar ansvar för att det sker enligt dataskyddsförordningen. För att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, patienter, fastighetsägare, näringsidkare, myndigheter med flera behandlar Region Gotland personuppgifter.