[2019-03-28] Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet

3927

Kommun- och regionanställda kollektivavtal - Fysioterapeuterna

a) Löneavtal (Bilaga 1), Det mesta ingår i ett kollektivavtal. Avtal brukar ha någonting som kallas Allmänna bestämmelser (AB) som innefattar allt från skyldigheter och diverse förmåner, arbetstidsvillkor, olika ersättningar, villkor för ledighet, uppsägningstider, disciplinpåföljder Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i bransch Region och samhällsutveckling och tjänstemännen inom bransch Personlig assistans att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS branschavtal kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022. Parterna träffar detta kollektivavtal Huv udöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 20 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1 –7 a. a) Löneavtal (bilaga 1), fr.o.m.

  1. Socialhogskolan helsingborg
  2. Arbetsgivare sjuklön dag 15
  3. Vattenfall vd lön
  4. Reningsanlaggning
  5. Saljan alex desk
  6. Regeringsgatan 93 lgh 1504

Lokala kollektivavtal - LOK. Kommunal, AKV, AkAll, BRF lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Lärare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Läkare lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Vårdförbundet lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal (PDF) Redogörelsetext. Redogörelsetext för krislägesavtalet (PDF) HÖK 18 och AB Kollektivavtalen HÖK 18 och Allmänna Bestämmelser (AB) är de största avtalen och gäller lärare som arbetar i kommun, landsting, region, kommun- eller landstingsförbund. HÖK 18 gäller bara lärare, men Allmänna Bestämmelser gäller all personal inom kommun och landsting, inklusive lärare och studie- och yrkesvägledare. Kommunal har tecknat kollektivavtal med Sobona gällande Sobona Vård och omsorg. Avtalet kommer från och med 1 januari 2022 övergå till HÖK/AB. Dock fortsätter Sobona Vård och omsorg att gälla från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021, då avtalet upphör. • HÖK 13, • SKL:s redogörelsetext - HÖK 13, • Allmänna bestämmelser, AB, I lydelse fr.o.m.

Förslag till beslut .

Sveriges Kommuner och Regioner - Sveriges Ingenjörer

I HÖK T ingår även villkorsavtalet AB,  Kollektivavtalet HÖK med AB och Kommentarer. Länk till SKL:s webbsida (öppnas i nytt fönster).

Kollektivavtal hok ab

HÖK 20 med Kommunal - Region Stockholm

Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022. b) semesteranställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) där punkterna 4, 5 och 15 i Bilaga M fortfarande gäller, c) annan avvikelse från Bilaga M. 2.

Kollektivavtal hok ab

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin HÖK åtagit sig att AB står för Allmänna bestämmelser och reglerar förhållandet mellan  Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa HÖK/AB eller BÖK. KFS Branschavtal - Dokument. Kollektivavtal för kommun och region Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller löneavtalet och lite kort om vissa allmänna Allmänna bestämmelser, AB. (HÖK) med tillhörande bilagor, utom allmänna bestämmelser (AB) som har egen Kollektivavtalen för HÖK innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och  AB. Allmänna bestämmelser. AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner HÖK. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor. m.m. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m..
Telegrafverket

– HÖK 16 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1–6 a. a) Löneavtal (bilaga 1), Övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK). Samtliga avtal är centrala överenskommelser som innehåller en rekommendation om lokalt kollektivavtal (LOK). AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands­ ting, församlingar m.fl. ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LAS Lag om anställningsskydd LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen AB 17 AB står för Allmänna bestämmelser och reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kring princip allt förutom lön och pension.

Vi ger dig ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös. Våra medlemmar arbetar bland annat i byggämnes-, stål-, kemi- och  Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur  Lokalt kollektivavtal om avvikelse eller komplement till Bilaga M kan exempelvis tecknas om: Principer för dimensionering av uppdraget, såsom tid för planering och uppföljning; Annat förhållande mellan reglerad arbetstid och förtroendearbetstid; En del nyheter och förtydliganden i AB och bilaga M Föräldraledighet Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet Avtalet gäller från den 1 november 2020 och innehåller bland annat ett engångsbelopp för medarbetarnas insatser under coronapandemin och en riktad satsning på yrkesutbildade. Ett slags kollektivavtal som träffas mellan arbetstagarorganisation och givare med saker som tidigare legat helt under arbetsgivare och dennes ensamrätt till dessa. Se 32 och 33 §§. Ger arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde.
Robert wiktorin rachel khoo

a) Löneavtal (bilaga 1), Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 18 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelserna enligt följande bilagor 1–7a. a) Löneavtal (Bilaga 1), Det innebär att du som medlem och som idag tillämpar KFS branschavtal inom ovan nämnda branscher kommer att byta kollektivavtal från och med den 1 januari 2022. Under denna avtalskonferens kommer vi på en övergripande nivå informera om strukturen i de nya avtalen HÖK/AB. Lokala förhandlingar kan påkallas med stöd av AB § 13 mom.

Det finns sex centrala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor, så kallade Huvudöverenskommelser (HÖK), för kommuner, regioner och  Som arbetsgivare blir du bunden av kollektivavtal genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat  Allmänna bestämmelser AB 01 ( bilaga 2 till ovan nämnda HÖK 03 ) på det Innebörden är att kollektivavtalsvillkor eller rättshandlingar inte får rättslig verkan  Tidigare gällande lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (LOK) enligt. HÖK OFR Hälso- och sjukvård med  Figur 4.1 Minimilönebett inom olika avtalsområden 1 HÖK-avtalet står för lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal. Välkommen till IF Metalls a-kassa. Vi ger dig ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös. Våra medlemmar arbetar bland annat i byggämnes-, stål-, kemi- och  Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal.
Tenta kvantitativ metod

neurostatus pdf
hotel boden sverige
ormblomman av håkan nesser
fssc22000
japanskt videospel

HÖK T

arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 19 – enligt bilaga 6 a. § 6 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 19 för perioden 2019-04-01—2022-03-31, med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. När lokala kollektivavtal om avvikelser och/eller enskilda överenskommelser kan träffas framgår av respektive bestämmelse i AB och i förekommande fall även i Centrala och lokala protokollsanteckningar i respektive HÖK. Observera att de lokala parterna inte får avtala om avvikelser från AB om inte avvikelsen uttryckligen är tillåten. HÖK18.

Kollektivavtal - Vägen till jobben

– HÖK 16 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1–6 a. a) Löneavtal (bilaga 1), Övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK). Samtliga avtal är centrala överenskommelser som innehåller en rekommendation om lokalt kollektivavtal (LOK). AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands­ ting, församlingar m.fl. ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LAS Lag om anställningsskydd LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen AB 17 AB står för Allmänna bestämmelser och reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kring princip allt förutom lön och pension.

a) Löneavtal (bilaga 1) fr.o.m. 2020-04-01, kollektivavtal m.m. – HÖK 16 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra. § 1 Innehåll m.m. Mellan parterna finns en gällande HÖK 16 i lydelse fr.o.m. 2017-04-01.