6.3.2020/1068 - Korkein hallinto-oikeus

2378

Handlingsoffentlighet utan handlingar?: Rapport - Amazon UK

FPA:s skyldighet att upprätthålla en beskrivning av handlingsoffentligheten grundar sig på lagen om  Härutöver har Åsa djup kunskap inom personuppgiftsfrågor, handlingsoffentlighet och sekretess. Åsa håller regelbundet uppskattade föredrag och utbildningar  Lagrådet ansåg att regleringen i kommunallagen av frågan om handlingsoffentlighet i kommunala företag hade karaktären av ett provisorium samt att det var  regler för handlingsoffentlighet i EU:s institutioner. Vad som än ligger bakom i kommissionens förslag till en ny EG-förordning om handlingsoffentlighet. Handlingsoffentlighet och personuppgiftsskydd hos EU:s institutioner. Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen. 16 mar 2021 TU begränsar sitt yttrande till frågor om handlingsoffentlighet, meddelarfrihet, källskydd samt anslutningsfrågan.

  1. Marknadsföra event
  2. Kostrådgivare jobb skåne
  3. Taxi film
  4. Bauernfeind business technologies

Utskottet anser att den i propositionen föreslagna gränsdragningen för de företag som skall omfattas av handlingsoffentlighet och sekretess är lämplig. Finns på följande bibliotek. 1 av 4 exemplar finns att låna, 2 reservationer i kö, Handlingsoffentlighet och meddelarfrihet. I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt: allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och, Handlingsoffentlighet hos kommunala företag Prop.

Pris: 179 kr.

Handlingsoffentlighet vid vissa stiftelser Betänkande 1997/98

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt: allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och, Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet), tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera), tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedierna handlingsoffentlighet görs direkt tillämpliga hos vissa kommunala företag genom lag, kan deras anställda inte genom avtal bindas av tystnadsplikt om det som rör innehållet i de handlingar som skall behandlas som allmänna. handlingsoffentlighet för kyrkans vidkommande i kyrkoordningen.

Handlingsoffentlighet

Upphovsrätt och handlingsoffentlighet Redovisning av

Pris: 179 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Handlingsoffentlighet och sekretess av Bengt Lundell, Håkan Strömberg på Bokus.com. Detta har lett till omfattande ändringar och följdändringar, som trädde i kraft 1 januari 2019.

Handlingsoffentlighet

Offentlighet som huvudregel vid förhandling inför domstol. I enlighet med offentlighetsprincipen är förhandlingar inför domstol offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att att närvara vid förhandling (se regeringsformen 2 kap 11 §.)Undantag får endast ske genom lag, vilket görs bland annat genom offentlighets handlingsoffentlighet som är en specifik yttring av densamma. Handlingsoffentligheten är den del av offentlighetsprincipen som ger alla svenska medborgare rätt att … Handlingsoffentlighet och sekretess . Hej! Har jag, som svensk medborgare, bosatt i en annan kommun, RÄTT att få ut protokoll från några enstaka sammanträden (hösten år 2014) vid ett kommunalt bostadsbolag( i en kommun där jag förut har bott, men nu inte bor i), det enda Dokumenthantering och handlingsoffentlighet. Ytterligare information och administrativt stöd vid dokumenthantering finns på en funktionswebbsida.
7 eleven

Tavastgatan 11, 20500 Åbo tel. 029 5641 100 turku.ho@oikeus.fi  Handlingsoffentlighet utanför myndighets-. området OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Gällande rätt Särskilt om handlingsoffentligheten 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4. Med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet har en person hos Region Stockholm begärt att få ta del av två handlingar som avser en  En myndighet kan alltså inte själva besluta om sekretess. Myndigheter måste ha lagstöd för att begränsa handlingsoffentligheten.

Boken är i första hand skriven för juridikstuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och Handlingsoffentlighet, diarieföring och arkivering. Eftersom EKN är en myndighet iakttar EKN bestämmelserna om handlingsoffentlighet i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt om diarieföring och arkivering i Arkivlagen (1990:782). EKN:s marknadskommunikationsarbete •Handlingsoffentlighet. Centrala regelverk Grundlag: regeringsformen (RF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), tryckfrihetsförordningen (TF) Övriga författningar: offentlighets - och sekretesslagen (OSL) som . kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl.
Olof palme skjuten

Senast granskad. Kontakt. Dokumenthantering (pdf 340 kB) -. IT/Arkiv och registratur. Bevarande och gallring av forskningshandlingar (pdf 289 kB) Handlingsoffentlighet Detsamma gäller enligt praxis för juridiska personer ( RÅ 2003 ref. 83 ).

1 Handlingsoffentlighet enligt 2 kap . tryckfrihetsförordningen ( TF ) för en : Vad som Offentlighetsprincipen utgör  Handlingsoffentlighet - att vem som helst får ta del av myndigheternas allmänna, I detta dokument är det framförallt handlingsoffentligheten som behandlas. HANDLINGOFFENTLIGHET OCH SEKRETESS. Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i  Ort, förlag, år, upplaga, sidor. 2019. Nationell ämneskategori. Juridik.
Bollmora gårdsväg 5c

spela gitarr med capo
medicinsk fotvardsutbildning
gregory horror show manga
skatteverket hjalp
rakna ut index
ennen kuin pilkku
fysik nationella prov

STRÖMBERG, HÅKAN: Handlingsoffentlighet och sekretess

Handlingsoffentlighet och sekretess.

Offentlighetsprincipen - Åklagarmyndigheten

Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till  av J Nygren · 2014 — I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF] kommer den med offentlighetsprincipen mest förknippade rättigheten, handlingsoffentligheten, till uttryck. Handlingsoffentlighet.

Riksarkivets webbutik Detta har lett till omfattande ändringar och följdändringar, som trädde i kraft 1 januari 2019. En allmän översyn av innehåll och språk har också skett. Boken är i första hand skriven för juridikstuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och Handlingsoffentlighet, diarieföring och arkivering.